Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

 1. Niewidzialna przestrzeń to inicjatywa edukacyjna, rozrywkowa, społeczna i kulturalna. Jest to miejsce, które pozwala zbliżyć do siebie perspektywy odbierania tego samego świata przez osoby widzące i niewidome, w którym można eksplorować wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu, smaku tj.  poznać życie i doświadczać tak,  jak doświadczają go osoby słabowidzące lub niewidome. W tym miejscu dowiadujemy się jak bezpiecznie pomagać osobom z uszkodzonym wzrokiem. Informujemy, że zwiedzanie jest całkowicie bezpieczne, ale podczas zwiedzania u niektórych osób może wystąpić pewien rodzaj lęku, dyskomfortu, złego samopoczucia, zaburzenia przestrzeni spowodowane totalną ciemnością.
 • Niewidzialna przestrzeń znajduje się w Opolu przy ulicy 1 Maja 9 lokal 81
 • Właścicielem niewidzialnej przestrzeni jest WARTOO Sp. z o.o. NIP 7543276230, REGON 385839069, KRS 835369  

Zwiedzanie możliwe jest w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej. Grupy liczą 8 osób, rekomenduje się zwiedzanie wyciemnionej ekspozycji powyżej 7 roku życia (zapraszamy dzieci szkolne począwszy od 1klasy Szkoły Podstawowej) ze względu na uzasadnione wystąpienie lęku.  Możliwe jest zwiedzanie przez dzieci młodsze po uprzedniej konsultacji z pracownikiem niewidzialnej przestrzeni.

 • Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania dla grupy w języku angielskim, w takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia zwiedzania dla grup zorganizowanych oraz przeprowadzenia specjalnych wydarzeń dla firm i instytucji. W takim celu należy się skontaktować z pracownikiem Niewidzialnej Przestrzeni.
 • Pracownicy recepcji zajmują się bieżącą obsługą, przyjmują płatności, sprzedają bilety, informują o zasadach bezpieczeństwa, do których należy się stosować.
 • Przewodnikiem grupy zawsze  jest osoba z niepełnosprawnością wzroku, której zaleceń należy bezwzględnie przestrzegać. Osoba zwiedzająca na skutek lęków, złego samopoczucia ma prawo w każdej chwili opuścić Niewidzialną Przestrzeń. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować przewodnika, który bezpiecznie wyprowadzi daną osobę do jasnej części ekspozycji, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet.
 • Zwiedzający zostawiają okrycia wierzchnie, oraz obowiązkowo torby, okulary, telefony komórkowe, urządzenia emitujące światło, dźwięki, bądź nagrywają w zamykanych na klucz szafkach. Niedostosowanie się do tej czynności jest równoznaczne z brakiem możliwości zwiedzenia Niewidzialnej Przestrzeni. Za zgubiony kluczyk do szafki odpowiada Zwiedzający, ponosząc opłatę 15 zł (pokrywającą dorobienie nowego klucza). Pracownicy Niewidzialnej Przestrzeni nie odpowiadają za pozostawione w szafce rzeczy. Ze względu na komfort zwiedzania  sugerujemy założenie wygodnej odzieży oraz ściągnięcie luźnych elementów  biżuterii (długie wisiorki, łańcuszki, bransoletki), zegarków itp.
 • Obszar Niewidzialnej Przestrzeni podzielony jest na część jasną i ciemną, których zwiedzanie może zająć około 60 minut. Do wejścia z przewodnikiem do ciemnej części uprawnia wcześniej zakupiony bilet.  Można go nabyć w recepcji w jasnej części, telefonicznie, przez e-mail oraz na stronie: www.niewidzialnaprzestrzen.pl. Nabyte bilety nie podlegają zwrotowi. Kupno biletu oznacza akceptację wszystkich zasad niniejszego regulaminu oraz wyrażenie oświadczenia, że osoba rozpoczyna zwiedzanie z własnej nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność  za siebie podczas zwiedzania. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 1. Zalecamy przybyć do niewidzialnej przestrzeni 10 minut wcześniej przed planowaną godziną zwiedzania. Pozwoli to na zapoznanie się z ogólnymi zasadami oraz panującym klimatem.
 1. Pracownicy niewidzialnej przestrzeni mają prawo do odmówienia wejścia osobie znajdującej się pod wpływem substancji odurzających, osobie nieletniej bez opieki osoby dorosłej lub w innym przypadku zagrażającym bezpieczeństwu.
 1. Przewodnicy zastrzegają sobie prawo do wyprowadzenia osób niestosujących się do zaleceń i  utrudniających i przeszkadzających innym podczas zwiedzania niewidzialnej przestrzeni bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet.
 1. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę zwiedzania, pracownik recepcji może odmówić wejścia do Niewidzialnej Przestrzeni i zaproponować zwiedzanie w innym terminie lub o innej godzinie w zależności od terminarza rezerwacji i dostępności przewodnika.
 1. Na obszarze Niewidzialnej Przestrzeni obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, zakazuje się używania ognia i wnoszenia ostrych narzędzi i rzeczy powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
 1. Zakazuje się fotografowania, nagrywania i filmowania ciemnej części ekspozycji.
 1. Z wyjątkiem psów przewodników, które będą musiały pozostać w jasnej części ekspozycji niemożliwe jest przyprowadzanie zwierząt do Niewidzialnej Przestrzeni.
 1. Osoby niewidome zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności uprawnione są do bezpłatnego zwiedzania.
 1. Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do zakupienia ulgowego biletu.
 1. Ze względu na specyfikę Niewidzialnej Przestrzeni, niemożliwe jest jej dostosowanie do potrzeb osób poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich, więc osoby te na razie niestety nie mogą u nas gościć.
 • Biorąc pod uwagę, iż główną role podczas zwiedzania odgrywa słuch osoby niesłyszące muszą poinformować wcześniej o planowanej chęci zwiedzania na adres kontakt@niewidzialnaprzestrzen.pl , gdyż wymaga to specjalnej formy i dostosowania się do ich potrzeb.
 • Osoby z innymi niepełnosprawnościami w tym intelektualnymi mogą zwiedzać Niewidzialną Przestrzeń. Ważne jest, aby osoby te były komunikatywne. W innych przypadkach prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty z pracownikiem. Informujemy jednocześnie, że pośród naszych przewodników jest pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, który zadba o komfort osób z niepełnosprawnością.
 • Opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje prawo do nabycia ulgowego biletu wstępu.
 • W przypadku zakupienia biletu grupowego, informujemy że zwiedzanie odbędzie się po podziale biletowanych osób na dwie grupy, które wejdą jedna po drugiej z półgodzinnym odstępem czasu pomiędzy nimi.
 • Honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny zapewniamy 10% zniżki na zakupione bilety.
 • W świetle aktualnie obowiązujących obostrzeń grupa może liczyć 5 osób, chyba, że osoby stanowią wspólne gospodarstwo, w takim przypadku liczebność grupy może zostać zwiększona. Przed rozpoczęciem zwiedzania obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz założenie przyniesionej ze sobą maseczki. Elementy wystawy są czyszczone i dezynfekowane zgodnie z zasadami i wytycznymi. Niedostosowanie się skutkuje niedopuszczeniem do zwiedzania bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet.
 • Pracownicy Niewidzialnej Przestrzeni nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zdrowotne, losowe, straty materialne wynikające ze specyfiki inicjatywy i braku dostosowania się do zasad.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest WARTOO Sp.  z o.o.