Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

do pobarnia ->

 1. Niewidzialna przestrzeń to inicjatywa edukacyjna, rozrywkowa, społeczna i kulturalna. Jest to miejsce, które pozwala zbliżyć do siebie perspektywy odbierania tego samego świata przez osoby widzące i niewidome, w którym można eksplorować wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu, smaku tj. poznać życie i doświadczać tak,  jak doświadczają go osoby słabowidzące lub niewidome. W tym miejscu dowiadujemy się jak bezpiecznie pomagać osobom z uszkodzonym wzrokiem. Informujemy, że zwiedzanie jest całkowicie bezpieczne, ale podczas zwiedzania u niektórych osób może wystąpić pewien rodzaj lęku, dyskomfortu, złego samopoczucia, zaburzenia przestrzeni spowodowane totalną ciemnością.
 1. Niewidzialna przestrzeń znajduje się w Opolu przy ulicy 1 Maja 9 lokal 81
 1. Właścicielem niewidzialnej przestrzeni jest WARTOO Sp. z o.o. NIP 7543276230, REGON 385839069, KRS 835369

Zwiedzanie możliwe jest w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej. Grupy liczą 8 osób, rekomenduje się zwiedzanie wyciemnionej ekspozycji powyżej 7 roku życia (zapraszamy dzieci szkolne począwszy od 1klasy Szkoły Podstawowej) ze względu na uzasadnione wystąpienie lęku.  Możliwe jest zwiedzanie przez dzieci młodsze po uprzedniej konsultacji z pracownikiem niewidzialnej przestrzeni.

 1. Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania dla grupy w języku angielskim, w takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.
 2. Istnieje możliwość przeprowadzenia zwiedzania dla grup zorganizowanych oraz przeprowadzenia specjalnych wydarzeń dla firm i instytucji. W takim celu należy się skontaktować z pracownikiem Niewidzialnej Przestrzeni.
 3. Pracownicy recepcji zajmują się bieżącą obsługą, przyjmują płatności, sprzedają bilety, informują o zasadach bezpieczeństwa, do których należy się stosować.
 4. Przewodnikiem grupy zawsze jest osoba z niepełnosprawnością wzroku, której zaleceń należy bezwzględnie przestrzegać. Osoba zwiedzająca na skutek lęków, złego samopoczucia ma prawo w każdej chwili opuścić Niewidzialną Przestrzeń. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować przewodnika, który bezpiecznie wyprowadzi daną osobę do jasnej części ekspozycji, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet.
 5. Zwiedzający zostawiają okrycia wierzchnie, oraz obowiązkowo torby, okulary, telefony komórkowe, urządzenia emitujące światło, dźwięki, bądź nagrywają w zamykanych na klucz szafkach. Niedostosowanie się do tej czynności jest równoznaczne z brakiem możliwości zwiedzenia Niewidzialnej Przestrzeni. Za zgubiony kluczyk do szafki odpowiada Zwiedzający, ponosząc opłatę 15 zł (pokrywającą dorobienie nowego klucza). Pracownicy Niewidzialnej Przestrzeni nie odpowiadają za pozostawione w szafce rzeczy. Ze względu na komfort zwiedzania sugerujemy założenie wygodnej odzieży oraz ściągnięcie luźnych elementów  biżuterii (długie wisiorki, łańcuszki, bransoletki), zegarków itp.
 6. Obszar Niewidzialnej Przestrzeni podzielony jest na część jasną i ciemną, których zwiedzanie może zająć około 60 minut. Do wejścia z przewodnikiem do ciemnej części uprawnia wcześniej zakupiony bilet. Można go nabyć w recepcji w jasnej części, telefonicznie, przez e-mail oraz na stronie: niewidzialnaprzestrzen.pl. Nabyte bilety nie podlegają zwrotowi. Kupno biletu oznacza akceptację wszystkich zasad niniejszego regulaminu oraz wyrażenie oświadczenia, że osoba rozpoczyna zwiedzanie z własnej nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność  za siebie podczas zwiedzania. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Zalecamy przybyć do niewidzialnej przestrzeni 10 minut wcześniej przed planowaną godziną zwiedzania. Pozwoli to na zapoznanie się z ogólnymi zasadami oraz panującym klimatem.
 8. Pracownicy niewidzialnej przestrzeni mają prawo do odmówienia wejścia osobie znajdującej się pod wpływem substancji odurzających, osobie nieletniej bez opieki osoby dorosłej lub w innym przypadku zagrażającym bezpieczeństwu.
 9. Przewodnicy zastrzegają sobie prawo do wyprowadzenia osób niestosujących się do zaleceń i utrudniających i przeszkadzających innym podczas zwiedzania niewidzialnej przestrzeni bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet.
 10. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę zwiedzania, pracownik recepcji może odmówić wejścia do Niewidzialnej Przestrzeni i zaproponować zwiedzanie w innym terminie lub o innej godzinie w zależności od terminarza rezerwacji i dostępności przewodnika.
 11. Na obszarze Niewidzialnej Przestrzeni obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, zakazuje się używania ognia i wnoszenia ostrych narzędzi i rzeczy powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
 12. Zakazuje się fotografowania, nagrywania i filmowania ciemnej części ekspozycji.
 13. Z wyjątkiem psów przewodników, które będą musiały pozostać w jasnej części ekspozycji niemożliwe jest przyprowadzanie zwierząt do Niewidzialnej Przestrzeni.
 14. Osoby niewidome zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności uprawnione są do bezpłatnego zwiedzania.
 15. Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do zakupienia ulgowego biletu.
 16. Ze względu na specyfikę Niewidzialnej Przestrzeni, niemożliwe jest jej dostosowanie do potrzeb osób poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich, więc osoby te na razie niestety nie mogą u nas gościć.
 17. Biorąc pod uwagę, iż główną role podczas zwiedzania odgrywa słuch osoby niesłyszące muszą poinformować wcześniej o planowanej chęci zwiedzania na adres kontakt@niewidzialnaprzestrzen.pl , gdyż wymaga to specjalnej formy i dostosowania się do ich potrzeb.
 18. Osoby z innymi niepełnosprawnościami w tym intelektualnymi mogą zwiedzać Niewidzialną Przestrzeń. Ważne jest, aby osoby te były komunikatywne. W innych przypadkach prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty z pracownikiem. Informujemy jednocześnie, że pośród naszych przewodników jest pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, który zadba o komfort osób z niepełnosprawnością.
 19. Opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje prawo do nabycia ulgowego biletu wstępu.
 20. W przypadku zakupienia biletu grupowego, informujemy że zwiedzanie odbędzie się po podziale biletowanych osób na dwie grupy, które wejdą jedna po drugiej z godzinnym odstępem czasu pomiędzy nimi.
 21. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny, Kartę Opolska Rodzina i Kartę Opolski Senior. Dla osób posiadających TE karty zapewniamy 10% zniżki na zakupione bilety.
 22. Pracownicy Niewidzialnej Przestrzeni nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zdrowotne, losowe, straty materialne wynikające ze specyfiki inicjatywy i braku dostosowania się do zasad.
 23. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie wizerunku, do celów związanych z promocją Niewidzialnej Przestrzeni oraz publikację materiałów, które zrealizowane zostały podczas trwania prelekcji w części jasnej.
 24. Administratorem Państwa danych osobowych jest WARTOO Sp. z o.o.