szkolenie- dostępność  – klient o szczególnych potrzebach

szkolenia „Podniesienie kompetencji z zakresu współpracy z osobami o szczególnych potrzebach


Szkolenie realizowane w formule warsztatowej.

Zakres tematyczny:

·         dostępne formy wsparcia i metody komunikacji z osobami dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności

·         bariery wynikające z różnych typów niepełnosprawności·        

 oczekiwania osób z niepełnosprawnościami

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna w praktyce.

Osoba z niepełnosprawnością – definicja, pojęcie nomy i zaburzenia oraz obowiązujące nazywnictwo

Komunikacja savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością:

·         efektywna komunikacja z osobą z  niepełnosprawnością: ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną

·         sztuka właściwej postawy i zachowania wobec różnych form niedyspozycyjności

·         wspieranie w aktywności a nie wyręczanie osób z niepełnosprawnością

·         granice własne i innych osób, asertywność, omówienie postępowania wybranych sytuacji trudnych

Praktyczne zasady obsługi klienta o szczególnych potrzebach.

Cele kursu:

*Przygotowanie pracownika do profesjonalnego kontaktu z osobą o szczególnych potrzebach.

*Uwrażliwienie na niepełnosprawność, czyli zapoznanie ze statusem osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

*Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji i obsługi osoby z niepełnosprawnością.

*Przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością.

Koszt zależy od wielkości grupy i miejsca realizacji

Zapraszamy do kontaktu